Na czym polega „czyszczenie BIK”

Wpisałem w Google hasło „czyszczenie BIK” i zajrzałem na jedną ze stron www na której oferowana jest taka powiedzmy, że usługa. Na stronie tej czytamy między innymi:

Podstawą rozpoczęcia naszych działań jest spłata zobowiązania z tytułu którego widnieje się w którymś z rejestrów.

Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale chyba tak, to znaczy firma ta oferuje usunięcie bezpodstawnych wpisów w BIK i w rejestrach dłużników. Bezpodstawnych, bo na przykład zaległy kredyt z tytułu którego ktoś widnieje w BIK jako dłużnik, już został przez niego spłacony bądź wyegzekwowany od niego przez komornika. I to na tym ma polegać usługa czyszczenia BIK? Ani chybi właśnie na tym, bo jeśli kredyt nie jest spłacony, to żadna siła nie spowoduje usunięcia tej informacji z BIK o czym zresztą informuje sam BIK na swojej stronie internetowej: Czy można wyczyścić BIK? A jeżeli został zaległy kredyt w końcu spłacony / wyegzekwowany, to też żadna siła przez pięć lat nie zmusi banku do usunięcia negatywnej informacji o tym, że kredyt był zaległy. Po upływie tego czasu, bank jest zobowiązany usunąć stosowną informację w BIK a były kredytowy dłużnik może sam sprawdzić, czy została usunięta. Jeśli nie, to występuje na piśmie z żądaniem usunięcia a jeśli żądanie nie zostaje spełnione, to zakłada sprawę w sądzie. Nie sądzę jednak, aby bank nie uczynił zadość żądaniu. Nie trzeba tu żadnych „specjalistów” od czyszczenia BIK.

Konkludując, usługi tzw. czyszczenia BIK mocno mi podpadają, ale na razie tyle. Do tematu zapewne jeszcze wrócę.

2 Komentarze

  • Jaka jest rola Biura Informacji Kredytowej w procesie podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu? Czy BIK sporządza dla kredytodawcy rekomendację, opinię, analizę określająca ryzyko kredytowe i czy dla kredytodawcy jest to wiążące?

    • Biuro Informacji Kredytowej w żadnym wypadku nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji w przedmiocie udzielenia kredytu. BIK jedynie udostępnia informacje dotyczące historii kredytowej osoby / firmy ubiegającej się o kredyt. Banki oceniając zdolność kredytową mają obowiązek sięgnąć do informacji zawartych w bazie BIK ale samodzielnie podejmują decyzję w przedmiocie udzielenia kredytu. Pan używa określenia „kredytodawca” więc nie mamy pewności czy chodzi Panu o bank czy może o parabank; choć określenie kredyt jest zarezerwowane formalnie dla produktu bankowego, to jednak dość powszechnie tym określeniem (tzn. „kredyt”) 0kreśła się też pożyczki pozabankowe. Jak chodzi więc o pozabankowych pożyczkodawców czyli parabanki, to te nie mają obowiązku sprawdzenia potencjalnego kredytobiorcy (a raczej pożyczkobiorcy) w BIK. Niektóre parabanki sprawdzają BIK, inne nie.

Dodaj komentarz