Oprocentowanie kredytów

Oprocentowanie kredytu stanowi nieodłączną część każdej umowy kredytowej. Jest ono rodzajem wynagrodzenia, jakie bank albo inna instytucja finansowa pobierają za oddanie kredytobiorcy do dyspozycji określonej kwoty. Poza płatnościami odsetkowymi na ostateczny koszt kredytu składają się także prowizje oraz inne opłaty. Na wysokość oprocentowania kredyty ma wpływ wiele czynników.

Jest ono powiększane między innymi o marżę, której wysokość jest indywidualnie ustalana i zależy przede wszystkim od kwoty udzielanego kredytu, ryzyka, jakie ponosi bank, a w niektórych przypadkach również od wysokości wkładu własnego czy długości okresu kredytowania. Na niższe oprocentowanie mogą liczyć stali klienci oraz tacy, których wiarygodność została dobrze oceniona, a bank nie ma co do nich wątpliwości. Na wiarygodność klienta składa się jego dotychczasowa historia kredytowa oraz wysokość i stabilność osiąganych dochodów. Przed udzieleniem kredytu jest ona sprawdzana w celu zminimalizowania ryzyka ponoszonego przez bank. Sposoby określania oprocentowania kredytu są dwa. Może być ono ustalane na podstawie ustalanej wewnętrznie przez bank stopy bazowej albo na podstawie stóp rynkowych, niezależnych od wewnętrznej polityki banku. W zależności od waluty, w jakiej jest udzielany kredyt stopa ta to WIBOR (przy kredytach złotówkowych), ewentualnie LIBOR albo EURIBOR (przy kredytach w walutach innych niż złotówka).

Gdy Narodowy Bank Polski obniża stopy procentowe, to jest to bardzo ważna informacja dla każdej osoby, która spłaca kredyt. Podstawowa stopa oprocentowania w NBP wpływa na wysokość oprocentowania w bankach komercyjnych, co przekład się na wysokość raty kredytu. Innymi słowy mówiąc im niższa oprocentowanie w banku centralnym, tym tańszy kredyt.http://www.bankowy.net.pl/kredyty/kredyt-dla-poczatkujacych/

W zależności od tego czy stopy rynkowe maleją, czy rosną, banki są zmuszone obniżać lub podwyższać oprocentowanie kredytów, ale różnice w poszczególnych bankach mogą być duże. Warunki zmiany oprocentowania zawsze są dokładnie opisane w zawieranej umowie kredytowej. Decydując się na wzięcie kredytu warto porównać wysokość oprocentowania w kilku bankach, aby wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę a jeszcze lepiej – skorzystać z kalkulatora kredytowego. Dzięki temu będzie można rzetelnie ustalić, czy na kredyt w konkretnym banku i na jego warunkach, klienta stać i – co najważniejsze – nie zgubić się wśród wielu ofert dostępnych na rynku. Należy przy tym pamiętać, że poza odsetkami od udzielonej kwoty oraz marżą, należy doliczyć także bankowe prowizje, które mogą być pobierane od różnych czynności związanych ze spłatą zobowiązań (na przykład wcześniejszą spłatą, przewalutowaniem, wakacjami kredytowymi) i podwyższają całkowity koszt kredytu.

2 Komentarze

    • Kredyty hipoteczne w obcej walucie są niżej oprocentowane od tych w złotówkach a dzięki temu tańsze, ale pod warunkiem że nie nastąpią znaczne, powiedzmy że anormalne zmiany kursu. I chociaż marze kredytów złotówkowych są generalnie nieco niższe od marż kredytów walutowych to te drugie i tak są tańsze. Dlatego, że w strefie euro albo w Szwajcarii stopy procentowe są niejako z zasady niższe i to znacznie od stóp procentowych w Polsce. Niestety, wspomniane niekorzystne wahania kursowe mogą sprawić że tańszy od złotowego kredyt walutowy stanie się znacznie droższym od tego pierwszego. Można by rzec że walutowy kredyt hipoteczny jest bardziej dla ludzi od mocniejszych nerwach, napięcie towarzyszy przez cały okres spłacania kredytu. Przy okazji – spotkałem się z taka radą dla walutowych kredytobiorców, aby starali się inwestować w tej samej walucie w której mają kredyt gdyż w przypadku niekorzystnej zmiany kursu nie odczują jej. No cóż, może i ma to sens ale chyba lepiej po prostu wcześniej spłacić kredyt, szczególnie właśnie przy kredycie walutowym, gdy kurs waluty jest akurat niski w stosunku do złotego.

Dodaj komentarz